fbpx
MÔJ ŠTÝL

NA DÔCHODOK VÁM SKUTOČNE MÔŽE SIAHNUŤ EXEKÚTOR!

na-dochodok-vam-skutocne-moze-siahnut-exekutor

Penzisti, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok. Aj dôchodok je totiž dávka, ktorá podlieha exekúcii.

Mnohí penzisti sú presvedčení o tom, že po odchode do dôchodku sa zbavia dlhov. Nie je to však pravda. Dôchodok je podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné sumy. Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku na príkaz súdneho exekútora. Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, teleko-

munikačných operátorov či pos- 

kytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní. Mesačná zrážka z penzie závisí od sumy životného minima, mesačnej sumy penzie exekvovaného dôchodcu, počtu vyživovaných osôb, skutočnosti, či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky či sumy, za ktorú sa poskytuje dlžníkovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak je poskytovaná.

Niečo málo vám v peňaženke nechajú…

Penzistovi však nemôže exekútor siahnuť na celú sumu dôchodku. Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať, je suma životného minima. V súčasnosti je to 210,20 eur, od júla sa zvýšila na 214,80 eur. Sú však výnimky v prípade, ak je dôchodca umiestnený v zariadení so stravou a s vreckovým. Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor. Po zmene životného minima od 1. júla vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2020 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia písomne informovaní.

Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov okrem vianočného príspevku, ktorý exekúcii nepodlieha. Dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

0 KOMENTÁROV

Komentár

váš email nebude zverejnený*