fbpx
ilona-hegerova-aj-na-dochodku-sa-da-zit-naplno
MÔJ ŠTÝL, ROZHOVOR

Ilona Hegerová: Aj na dôchodku sa dá žiť naplno

Aj na dôchodku sa dá žiť naplno

Viac ako 20 rokov úspešne vediete vzdelávaciu inštitúciu. Ako ste začínali?

Firmu Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva,s.r.o. som spolu s kolegom založila v roku 2000. Obaja sme boli na úrade práce a zamestnať sa v tomto veku bolo takmer nereálne. Kolega mal vtedy58 rokov a ja som mala tesne pred 50- tkou. Vôbec sme nemali predstavu, čo nás čaká, podnikaním sme nemali žiadne skúsenosti a vedeli sme, že ak chceme podnikať potrebujeme dobrý produkt, nápad a počiatočný kapitál. Začínali sme bez počítača, hoci už ako tak boli na trhu mobilné telefóny. Museli sme bojovať o existenciu na viacerých frontoch: zriaďovať firmu, učebne, zháňať lektorov– odborníkov, vyhľadávať a oslovovať klientov.

Čo sú podľa Vás najväčšie zmeny, ktoré toto odvetvie zaznamenalo? 

Najväčšie zmeny vnímam v komunikácii a technickom pokroku a obrovskú zmenu v kultúre komunikácie.

Ak by ste mali ohodnotiť úroveň vzdelávania dospelých na Slovensku od jedna do päť, podobne ako na školskej stupnici, akú známku by sme dostali? 

Podľa školskej stupnice je to tak na štvorku! Z populácie dospelých sa vzdeláva dobrovoľne iba cca 4% dospelých. To hovorí za všetko. Je nás veľa, ktorí školíme roky,  združenie AIVD bojuje roky za vzdelávanie dospelých, no stále neexistuje moderná, dlhodobá koncepcia formálneho ani neformálneho vzdelávania, či príprava pre pracovný trh a žiaľ ani zodpovedajúca finančná motivácia.

Všade sa hovorí, že pandémia zásadne zmenila rolu lektora/učiteľa, ako to vnímate Vy?

Pandémia postavila učiteľov pred úplne novú realitu, na ktorú neboli a ani nemohli byť pripravení a pripravovaní. Postupne sa ukazovalo, ako je naše školstvo elektronicky pozadu. Je predsa absurdné, zo dňa na deň prehodiť učiteľa z bežnej výučby do online prostredia. 

Čo by muselo byť inak aby učitelia na podobné krízové situácie zareagovali v budúcnosti efektívnejšie?

Treba kvalitnejšiu prípravu učiteľov a rovnako kvalitnejší výber uchádzačov na štúdium. Je dôležité pripravovať študentov na všetky predmety, samozrejme nezabudnúť ani na celoživotné vzdelávanie ani na motivačné finančné ohodnotenie. Dnes školy nemajú pokryté predmety kvalifikovanými učiteľmi, lebo tí buď niektoré predmety študovať nechcú, alebo po štúdiu odchádzajú inde. Tiež bývajú pod veľkým tlakom. Mnohí po rokoch vyhoria a majú zdravotné problémy. Zároveň je potrebné plánovať nástupníctvo, to znamená, aby starších učiteľov mal kto nahradiť. Pracovná schopnosť ľudí sa totiž vekom mení, treba ju sledovať a riadiť. Práve tým sa zaoberá oblasť age managementu.

 Čo je to Age management a prečo je dnes tak dôležitý?

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje aj motiváciu. Platí to pre všetky tri pracujúce generácie, od nástupu do pracovného procesu po škole až po odchod do dôchodku, či práci popri dôchodku.

Robíme ho na Slovensku dobre? 

Na Slovensku sme sa donedávna tvárili ako mŕtvy chrobák. Táto situácia žiaľ trvá od roku 2014, keď sa o tom v súvislosti s aktívnym starnutím iba začínalo hovoriť. Zdá sa, že sa situácia trocha posúva dopredu, bol schválený Národný program aktívneho starnutia. Demografický vývoj nás nepustí a všetci zainteresovaní to vedia. Pandémia navyše zastavila presun lacnej pracovnej sily zo zahraničia, kým stále nám pribúda viac povolaní a prác, ktoré nikto nechce robiť a dokonca ani študovať. O zamestnancov je potrebné sa starať dlhodobo, v kontexte starnutia na pracovisku, ale aj pracovnej schopnosti, ktorá sa rokmi postupne mení a vyvíja. Na pracovisku je dôležité udržiavať generačný mix spôsobom: majster –tovaryš –učeň a zároveň sedliackym rozumom vytvárať vzájomne priaznivé prostredie tak, aby zamestnanci do práce chodili radi. Spokojný zamestnanec rovná sa lojálny zamestnanec. Zmena manažéra alebo odborníka na jeho pozícii stojí organizáciu ročne až 20% nákladov z jeho ročného platu.

Fenomén striebornej ekonomiky znamená, že vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. V čom vidíte jej najväčší potenciál? 

Áno je to pravda, pretože teraz je v dôchodku silná povojnová populácia (babyboomers), ktorá má primerané prostriedky na život, čas venovať sa koníčkom, cestovaniu a podobne, ale na druhej strane je v tejto generácii veľa seniorov, ktorí ešte aktívne pracujú, lebo majú záujem, alebo aj musia, aby si privyrobili. 

Strieborná ekonomika má veľký prínos pre hospodárstvo, ale nebude to tak stále, po pár rokoch nastane pokles. Potom nastúpi generácia  narodených v 70-80 rokoch apo nich  bude nasledovať veľká priepasť a na to tiež treba myslieť vopred!

 Po čom podľa vás vaša generácia najviac túži? 

Túžime mať predovšetkým dostupné a dobré zdravotníctvo, sociálne kontakty, viac spoločenských centier – kultúrnych, vzdelávacích, športových možností, dostupných pre každého, nielen vo veľkých mestách ale aj v regiónoch.

A čo skutočne potrebuje?

V dnešnej dobe sa nedá obísť slovo mier. O mier sa treba starať a snažiť sa, aby pretrval a nenastala vojna. Keď som ešte učila na základnej škole  pred rokom 1989, často sme s deťmi hovorili o mieri, lebo všetci od nás starší, si veľmi dobre pamätali hrôzy vojen v 20. storočí.

 Ako ste na tom vy? Vzdelávate sa aj dôchodku? 

Pôvodne som učiteľka, takže viem, že vzdelávať sa je potrebné stále. Ono to dnes  ani inak nejde, dokazuje to fakt, že v priebehu desaťročia došlo k rapídnej zmene v technológiách a komunikácií. Vzdelávanie prestáva byť otázkou dobrej vôle a začína byť nevyhnutnosťou. Vzdelávať sa musíte, inak neuspejete. Plánujem sa prihlásiť aj na Univerzitu Tretieho veku, keď budem mať viac času.

 Aké sú vaše osobné skúsenosti so vzdelávaním?

Mám viaceré pozitívne skúsenosti, mala som vždy dosť možností, ktoré som si sama vyhľadala, pretože som viackrát menila prácu a vždy som potrebovala nové vedomosti, ale ajvo vlastnej firme som sama absolvovala viaceré školenia, ktoré sme organizovali.

Prečo je podľa vás celoživotné vzdelávanie dôležité?

Ak sa chcete posúvať v pracovnom procese, byť prínosom pre organizáciu a tým aj pre seba, musíte sa vzdelávať, inak neudržíte krok.

Aký máte názor na online vzdelávanie?

Podľa mňa by nemalo a ani nenahradí prezenčné vzdelávanie. Vo viacerých oblastiach by to teoreticky aj bolo možné, ale musia byť správne pripravené východiská – vyučujúci, lektori, materiály, technika. Treba si uvedomiť, že ide o celkom iný prístup k vzdelávaniu, komunikácii aj zodpovednosti jednotlivca. Samozrejme záleží aj od veku a motivácie. Pred vyše pätnástimi rokmi, keď začínal e-learningsa diskutovalo, že celkom nahradí prezenčné vzdelávanie a vidíte, nestalo sa tak. Napriek tomu vzniklo veľa dobrých e-learningových školení, ktoré sa úspešne používajú aj dnes.

Uprednostňujete skôr online alebo prezenčné vzdelávanie? 

Chýba mi priamy kontakt. Nie je správne konferenciu, či školenie plánovať online na celý deň ani dokonca poldeň bez prestávky, po 40 minútach v online priestore jednoducho strácate pozornosť. Ľudia sú už po tých dvoch rokoch otrávení z online a preto strácajú motiváciu. Navyše z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že niektorí prednášajúci nevedia tému správne komunikovať, či postaviť tak, aby svoje publikum neunudili.

Čo by ste odporučili seniorom, pre to aby sa udržiavali v dobrej fyzickej aj mentálnej kondícii?

Pohyb – zo všetkých foriem hlavne chôdzu. Vyhľadávať a vzdelávať sa akoukoľvek formou, zapájať sa do rôznych aktivít, nájsť si, čo by ich bavilo, skrátka byť primerane aktívny. Každý to má vo svojich rukách. Ja som sa napríklad zapojila do projektu SAV zhruba pred piatimi rokmi. Ide o výskum, ako pohyb pomáha udržiavať zdravie staršieho človeka – seniora. Cvičenie  má rôzne úrovne náročnosti, osobne chodím do skupiny, kde sme fyzicky najzdatnejší. Vieme to preto, že nás merajú a na polročnej báze vyhodnocujú. Na konci robíme aj kognitívne testy. Okrem toho chodím plávať, ak sa dá každý týždeň a v sezóne  aj bicyklovať. V zime chodím na prechádzky po okolí a snažím sa prejsť aspoň tých 5 km. V sezóne si užívam aj záhradu a absolvujem turistické výlety.

Okrem toho denne napr. trápim duolingo – angličtinu, opakujem si ruštinu a celkom od nuly som začala taliančinu. Tie dva jazyky sú v preklade do angličtiny – preto to trápenie. Mám to ako náhradu namiesto krížoviek alebo sudoku, tiež rada čítam. Zatiaľ stále pracujem pre asociáciu a projekt Erasmus+ WAM (riadenie pracovnej schopnosti) a tiež sa ešte sem-tam niečo deje v mojej vzdelávacej firme. Takže sa nenudím.

V čom vidíte najväčšie výzvy do budúcnosti vo vzdelávaní?

Vzdelávať v odboroch a oblastiach, ktoré majú perspektívu, vzdelávať efektívne, aby jednotlivec mal po celý pracovný život možnosť rozvíjať sa a byť konkurencieschopný.

Ustáliť koncepciu základného, stredného školstva a následne vysokého školstva. Vyradiť zbytočné neefektívne odbory, ktoré nás stoja  veľa peňazí a sú prakticky nevyužiteľné v praxi, podporiť duálne vzdelávanie a podporovať školy všeobecne, aby vytvorili moderné prostredie pre vzdelávanie aj prax. Vzdelávať učiteľov, poradcov, vychovávateľov, podporiť ich dôležitosť finančne aj spoločensky.

Nemáte pocit, že sme sa ocitli v ére, v ktorej bojujeme proti starnutiu?

Starnutie je prirodzený proces, každý starneme rovnako rýchlo – čas jednoducho nezastavíme. Je to podľa mňa skôr o aktívnom starnutí, niekedy už v 70-80 môže byť neskoro, preto by si človek mal plánovať život a myslieť na to skôr, než pôjde do dôchodku. Raz za sebou zatvoríte dvere v práci a čo potom? Prvé týždne, mesiace si užívate, ale to prázdno potom príde.

V čom podľa vás spočíva čaro starnutia prirodzene a s gráciou?

Brať to s humorom. Každý tam musíme a je na každom z nás v akom zdraví – duševnom či fyzickom sa dožijeme seniority a či si v nej aj užijeme krásne roky. Ja osobne si senioritu užívam tak, ako som odporúčala – cvičím, plávam,bicyklujem, cestujem, ešte pracujem, ale riadim si to všetko sama. Som relatívne zdravá – to je tá sloboda a pohoda. A keď ste v pohode, tak ste vlastnešťastní.

Načrtnite nám utópiu jesene života😊 Iba tak, pre predstavu k čomu vzhliadať?

Mám dlhodobo predstavu užívať si juv nejakom peknom zámku s krásnou záhradou – v domove dôchodcov, kde sa o mňa budú dobre starať a bude tam veselo, aj keby som už iba sedela v hojdacom kresle…😊

www.pressburgacademy.org/kurzy/

0 KOMENTÁROV

Komentár

váš email nebude zverejnený*