fbpx
co-nas-caka-po-smrti-fyzickeho-tela
DUCHOVNO

ČO NÁS ČAKÁ PO SMRTI FYZICKÉHO TELA

O tom, čo sa deje po smrti už bolo napísaných množstvo kníh a existuje v tomto smere aj veľa hypotéz, ktoré sa bohužiaľ, nedajú potvrdiť ani vyvrátiť. Pravdou je, že zážitky ľudí v klinickej smrti môžu byť reálne, ale klinická smrť nie je skutočná smrť a preto sa na druhý breh ešte nikto nedostal. 

Teória o posmrtnom živote je asi najpravdepodobnejšie opísaná v spisoch staroindického náboženstva, ktoré vychádza z védskeho náboženstva kultov Árijcov a Drávidov, ktoré opisuje fázy opustenia fyzického tela nasledovne:

1. Preruší sa spojenie čakier, ktoré nás spájajú so zemou

Približne 4 – 5 hodín pred smrťou sa čakry, ktoré nás spájajú so zemou, nachádzajúce sa pod chodidlami, odpoja – symbolizuje to odpojenie sa od zemskej úrovne. Pár hodín predtým, než človek zomrie, mu ochladnú nohy, prípadne sa mu začnú nohy triasť a nedokážu ho niesť. 

2. Zjaví sa nám náš duchovný sprievodca

Keď nadíde hodina skutočného odchodu, zjaví sa nám náš duchovný sprievodca, alebo učiteľ, ktorý bol s nami počas celého nášho fyzického života a snažil sa nás viesť správnym smerom. Po smrti fyzického tela sa ujme našej duše a vedie ju ďalej podľa zákonov karmy. 

3. Pretne sa astrálna šnúra

Smrť pretne astrálnu šnúru, ktorá predstavuje spojenie duše s telom. Keď sa táto šnúra pretne, duša sa oslobodí od tela a vznesie sa vo svojom astrálnom, jemnohmotnom tele smerom nahor, uvoľní sa z hrubého fyzického tela. Ak duša lipne na tele, ktoré obývala počas života, obvykle odmieta odísť a snaží sa dostať späť do tela, splynúť s ním a zostať v ňom. Môžeme to pozorovať ako veľmi jemné a nepatrné pohyby tváre, rúk a nôh potom, ako človek zomrel. Duša nedokáže prijať fakt, že nastala smrť. Stále pociťuje, ako keby bola fyzicky živá. Keďže astrálna šnúra bola pretnutá, duša v tele nemôže zostať a je vytláčaná von z tela smerom nahor, prípadne nasilu vyťahovaná. Už nemôže ďalej používať dané telo na svoje materiálne úmysly.

4. Nastáva koniec hmotného tela

V tomto štádiu duša počuje veľa hlasov, niekedy všetky naraz. Sú to myšlienky všetkých prítomných v miestnosti. Duša sa snaží hovoriť so svojimi milovanými, ale nikto ju nepočuje. Pomaly a iste si duša uvedomuje, že osoba, s ktorou sa stotožňovala, zomrela a nedokáže sa vrátiť späť do fyzického tela. V tejto chvíli sa duša vznáša vo výške asi 3,5 metra alebo vo výške stropu. Vidí a počuje všetko, čo sa deje okolo. Vo všeobecnosti sa duša vznáša nad telom dovtedy, kým nepodstúpi kremáciu. Duša je prítomná na celom obrade, vidí, počuje a je svedkom všetkého, čo sa tu deje. 

5. Duša sa odpútava od tela

Keď nastane spopolnenie, duša je presvedčená, že hlavná podstata jej prežitia na Zemi zanikla a telo, ktoré toľké roky obývala, sa zlúčilo s piatimi základnými prvkami (zem, voda, oheň, vzduch, éter). Duša zažíva pocit slobody – hranice, ktoré mala, kým obývala telo, sú preč a dokáže sa premiestniť kamkoľvek na Zemi tak, že si na to jednoducho pomyslí. Sedem dní duša cestuje na miesta, ku ktorým je pripútaná – jej obľúbené miesta, návšteva blízkych ľudí, miest, kde sa cítila dobre… Ak duša lipla na peniazoch, bude sa zdržiavať tam, kde mala peniaze a cennosti, ak lipla na svojich deťoch, alebo partnerovi, bude sa snažiť byť v ich blízkosti. Na konci siedmeho dňa sa duša rozlúči s rodinou a putuje smerom nahor na perifériu zemskej úrovne, aby prešla na druhú stranu.

6. Duša vstupuje do astrálnej sféry

Hovorí sa, že existuje veľký tunel, ktorý musí duša prekročiť, kým dosiahne astrálnu úroveň. Preto je vysvetlené, že prvých dvanásť dní po smrti je extrémne kľúčových. Rituály musíme vykonať správne – modliť sa a žiadať dušu mŕtveho o odpustenie, aby si neniesla so sebou negatívne emócie, ako pocit zranenia, nenávisť, hnev a podobne, aspoň pokiaľ ide o jej blízkych a milovaných ľudí. Všetky rituály, modlitby a pozitívna energia účinkujú na dušu ako potrava. Pomôžu jej v jej ďalšej ceste. Na konci tunela je obrovské jasné svetlo, ktoré predstavuje vstup do astrálnej sféry.

7. Duša sa stretáva so svojimi predkami

Všetci zosnulí predkovia privítajú dušu vo vyššej sfére. Privítajú a objímu ju rovnako, ako keď sa stretneme s rodinnými príslušníkmi po dlhej dobe. Duša si potom spolu so svojimi sprievodcami prezrie priebeh svojho života na Zemi. Tu sa jej na čistom svetle premietne celý jej predošlý život.

8. Nastáva prehodnotenie života

Nie je tu prítomný ani sudca, ani Boh. Duša hodnotí samu seba spôsobom, ako posudzovala druhých počas jej života. Požaduje odplatu pre tých, ktorí jej počas života ubližovali, cíti vinu za všetko zlé, čo spravila iným, žiada o možnosť, aby bola schopná to odčiniť. Keďže duša nie je spútaná telom a egom, jej posúdenie spolu s nahromadenou karmou sa stanú základom pre jej ďalšiu existenciu.

Na tomto základe si duša vyžiada plán svojho budúceho života. V ňom sú spísané všetky udalosti, ktorým bude čeliť, všetky problémy, ktoré bude musieť zvládnuť a všetky výzvy, ktoré bude musieť prekonať. Všetky udalosti v nasledujúcom živote sú riadené karmickými zákonitosťami. 

Je to samozrejme iba teória. Ako je to naozaj, zistíte až po smrti. Ale teraz žite naplno a vychutnávajte každú chvíľu vášho života. 

Prečítajte si aj o tom, ako posilniť svoje telo a myseľ bylinkami. Zaujímavým článkom je aj téma klimaktéria.

0 KOMENTÁROV

Komentár

váš email nebude zverejnený*